is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen, over de redekunst en fraaie weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Voortgang, Aard der Verzen. 105

Osfian, wel van eenen oorlogszuchtigen aard, maar nogthans met.zeer veele zachtheid en befchaafdheid gemengd; en dit was een gevolg van de langduurige beoeffening der Dichtkunst, welke,bij de Celten, door eene reeks van achtereenvolgende Barden , veele eeuwen lang had plaats gehad. *

Bij de Grieken fchijnt de Poëzij al vroeg eene wijsgëerige gedaante gekreegen te hebben , 't welk men kan opmaaken uit het gene ons van den inhoud der gezangen van Orpheus, Linus en Mufaeus bericht wordt, welke over de Schepping en den Bajert, de geboorte der wereld en den oirfprong der dingen gehandeld hebben. Ook weeten wij, dat de Grieken eer tot de Wijsbegeerte zijn overgegaan , en fneller vorderingen in alle de kunsten der befchaafdheid gemaakt hebben > dan de meeste andere natiën.

De Arabieren en Perfiaanen zijn altoos de grootfte Dichters van het Oosten geweest, en bij hen, gelijk bij andere natiën, was Poëzij het eerfte middel om kennis en onderwijs mede te deelen. f Van de oude Arabieren bericht O 5 men-

. ■ . 1

* Dit wordt reeds door Lucian'us getuigd: Vos quoque, qui f art es animos beUoque peremes Laudibus in iongum vates difunditis aevum, : Plurima fecuri fudistis carmina Bardi.

t Zie Voyages de Cbardin, Cbap. de la Peëlie êes Perfans.