Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VoORLOOPIGE beschouwing van DEN t aart en het gewigt DER TE ver» klaarene WAARHEID.

{"Jet is zeker niet evenveel, welke denkbeelden wy ons vormen van de oorzaaken, en bedoelingen van Je sus Dood. — Is deze alleen een bewys van zyne vrywillige Gehoorzaamheid aan God?—Is hy,even gelyk de Dood van eenen Profeet en Bloedgetuigen , alleen eene beveiliging van zyne godlyke Zending ? — Is hy niets meer, dan eene nadrukkelyke en gewisfe Verzekering, dat God bereidwillig is, om aan elk, die, met het betaamelyk voorneemen om zich zeiven te verbeteren, zich tot Hem bekeert, zyne Zonden te vergeeven ? •— Of is deze Dood nog iets meer dan dit alles? Is hy ook de oorzaak om welke God ons de ftraf der zonden kwydfcheldt? — Is het de Dood van eenen des Menfchen plaats bekleedenden Middelaar, en by gevolg een godverzoenende Dood?

A Van

Sluiten