Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DiSSERTATiO PHILOSOPHi CA. 21

fuperatam cerna's. Cum igitur neque unum neque alterum fit in his terris, fummum illud bonum pro nihilo habendum eft, quod non nifi fictum et vana imagine eft adumbratum, quodque, ne fi pro mérl quidem regula habere velis, quidquam eft. Leges enim quae fuadent, quod fieri non potelt , funt ecntemnendae. Finern itaque fummum aut expetere aut agendo perfequi , abfurdiffimum fane effet, fi animum poft: mortem interne intellexerimus. At, fi animus fit aeternus, omnia funt perfpicua et rationi ipfi convenientia. Hoe enirn pofito, fummum illud bonum rinis eft, omnibus , qui fenfus et rationem habent, propofitus , cui in infinitum appropinquare licet , quamvis ab iis tangatur nunquam, qui his terminis funt circumfcripti : Namque fieri poteft , ut rationis libera vis in aeternum crefcat et augeatur, nee rationi repugnat , illam fore eorum, quae ad beatitatem fpectant,. partkionem , quam cum ratione convenire univerft fentiunt, qui intellectum habent.

Quae quamvis perfpicere ac demonftrare non pofïïmus , tarnen rationi ipfi , cui fumma fides tribuenda eft , funt adnexa. Uti vero, quae materiae funt neceffario conjuncta s. non tantum materiae non repugnant, verum etiam exiftunt, fieftaliqua materia; fic quae rationi adnexa funt , vera efle debent, fi rationem a fe non diffentire h. e. fi ullam rationem effe velis. Quae enim materiei adjuncta funt, eamdem neceffitatem habent , quam materia ipfa, uti vis repulfiva, vrs motrix eet, quae aeque certaefunc atque eft ipfa materia. Sic quae cum ratione neceffario conjuncta funt, eamdem necefiitatem habent, quam ratio ipfa. Sed cum rarione funt conjuncta officia, cum officiis autem fententia de immortalitate , fine qua , ut fupra demonftratum eft , officia nulla elle posfunt. Quam itaque fidem habent officia , eam habet ipfa animi. immortalitas.

c 3

Sluiten