is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw, te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VUUR DER SCHAAPEN, ENZ. 107

naderhand de voorgaande, of ook Chaignebruns' poeder gegeeven worden.

Het zal niet ondienftig zyn, hier aantemerken, dat men van de luxeer-middelen, by paarden, en herkaauwende dieren, geen zoo ruim gebruik maaken kan, als by menfchen en andere dieren. Het maakfel hunner maagen, en de menigte van het, zelfs na eene ziekte van veele dagen, daarin bevat voeder, verhindert en verzwakt de prikkeling derpurgeermiddelen zeer. De giften derzelve moeten daarom, in vergelyking tot zulke, die haare werking by menfchen doen, verbaazend groot zyn. Dan nog dnurt het zeer lang, eêr zy het darm-canaal doorgaan, en werken kunnen, by de grootere dieren, is gemeenlyk de tyd van \i tot 24 uuren noodig. Welk een ongemak fpruit niet uit deeze omftandigheid, in de fnel-voortylende heete koortfen, gelyk 't vuur is. Hicrby komt nog eene andere omltandigheid, hierin beftaande, dat hoe langer de purgeer-middelen in 'tlighaam blyven, 'er des te meêr van in 't bloed overgenomen word, behalven dat de vloeibaarc, en geheel in 't water of in een ander vogt ontbonden, middelen, dit ligter ondergaan, dan die in een' vasten vorm, worden zy ook, door de vermenging met het voedfel, en met de vogten, welke zy, in de maag en darmen, aan.. treffen, des te ligter in hunne werking ver-' zwakt. De middelen, in vaster" vorm, zyn,

ten