Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEER SAAMGESTELDE ENZ. I<J

dienst zyn. — De huiden en blaazen van dieren, laaten,terwyl zy geheel droog zyn, niets door, maar als men ze bevogtigd heeft, gaat het water door derzelver

Poren. — > En het dikwils drinken van

warme verzagtende vogten is ter zelfder tyd een foort van inwendige verzagtende ftooving voor de eerfte wegen, voor de borstingewanden enz. 't welk van geen gering voordeel is, inzonderheid in ontfteekingen van de longen, van het borst- of ribbe-vlies;

enz. Ik zal hier alleenlyk byvoe-

gen, dat dit het gebruik der Ouden was, die weinig anders in koortfen gaven, dan dunne waterige doorfpoelingen, garftewa» ter-dranken, honing met water gemengd, met of zonder azyn, die onder den naam van Hydromel, en Oxymel bekend zyn,daar zy zeer dikwils ftoovingen en klyfteeren byvoegden.

Gelyk de vermeerderde fnelheid van de omloopende vogten van zelf een koorts zal voortbrengen, zo moeten alle oorzaaken, die den loop desbloeds aanzetten,de koorts vermeerderen, de heftigheid van de koorts zal dan zyn in eene faamgeftelde rede der beweegende kragten, te weeten fterke gefpannen vezels, veel dik rood bloed, en veele fcherpe zouten in hetzelve, welke het hart en de flagaderen prikkelen, en tot meerdere

en fterkere faamtrekkingen aanzetten.

Het menigvuldig gebruik van fterk gezouten , en met fpeceryen aangezette fpyzen zal B a eenQ

Sluiten