is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de onderscheidene soorten van koortsen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZENUW-KOORTS. IOI

ook de bleeke, waterige, heldere pis die 'er gemeenlyk mede gepaard gaat. Deze toevallen toonen, dat de zwaarte, de drukking, en benauwdheid op de borst voortkoomen van eene zenuw-drift, niet van eene Long-verftopping of ontfteeking; De ademhaling in dit gevaljfchoon zwaar en moeijelyk, is niet heet, maar een foort van zugtende, of fnikkende ademhaaling, en dikwils gaat dezelve in 't geheel van geen hoest of kug vergezeld, zodat dit eerder als een foort van kramptrekking der levens-deelen, dan als een gevolg van ontfteeking befchouwd moet worden, en dit blykt zeer duidelyk in de aanvallen van het Moeripel.

Hier worden derhalven zenuw-en hartfterkendegeneesmiddelen, enblaartrekkingen, op de dyen, beenen, of armen gevorderd; —— Ik gebruik gemeenlyk de volgende bolus en hauftus.

3^. Pulv. Contrayerv. comp. gr. xv, Croc. Anglic. gr. iij. Confecl. Ralegh. 9j. Syr. Croci q. f. M. F. Bolus.

Wanneer 'er groote trillingen en trekkingen der peezen koomen, gebruike ik Muscus$tt. in plaats van het Pulv. Contrayerv. Comp. met zeer goeden uitilag. «—— Mync Haufius is deze.

G 3 ^. Sa}