is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de onderscheidene soorten van koortsen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IfO PROEVE OVER DE

mond of de keel, en een merkelyke fcherpe zinking of verftopping in de neusgaten, met geduurige niezing, en eene prikkelende hoest, zo moet men de ftraksgemelde uh> werkzelen verwagten, ten zy dezelve worden voorgekoomen door tydige blaartrekkingen , welken ik dikwils bevonden heb van een zeer goeden uitilag te zyn. — Geduurig niezen, en fcherpe vloeying uit den mond en neusgaten, toonen dat het binnenvlies van den neus, 't welk dient om alle deze deelen te befmeeren, door het motterig vogt in zyne kliertjes af te fcheiden, grootelyks is aangedaan, en dat'er eene aftrekking van dezelve vereischt wordt;, want zelfs eenige weinige pokken in de keel en neusgaten zyn van veel erger gevolg dan honderdmaal meer uitwendig op het lighaam; groote pyn, en eene moeyelyke ademhaaling en zwelging zyn de zekere uitwerkzels, byzonderlyk tegen het einde der ziekte, welke dikwils den Lyder geheel verflikken , ten zy gy ten uiterften zorgvuldig zyt met uwe gorgeldranken , infpuitingen, enz. — Zomtyds heb ik zulk eene geweldige zinking op deze deelen gezien, dat 'er eene overdaadige kwyling, zelfs in het begin , door veroorzaakt werdt; het welk den Lyder geduurig waakende hieldt, de tong, lippen, en keel ontvelde ; en zulke zwaare pynen veroorzaakte, dat hy 'er volilrektelyk buiten ftaat door wierdt gefield, om een oog te luiken, en dat hem het doornikken van eenig voedzel of eenigen drank onver-

draa-