is toegevoegd aan uw favorieten.

Vyfde brief van Philadelphus [...] aan Ingenuus Alethophilus, ter beöordeeling van de verhandeling van [...] Schutte, over Gods testament en verbond

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.V^ BEÖORDEELENDE BRIEF. J^J

die anders onder zekere bepaling waar is, dermate, dat vele zwakke, onkundige maar gemoedelijke menleken, welke hadden moeten opgebeurd en aan deze Tafel tot verfterking van het teeder opfclnetend fpruitje genoodigd worden, daar van weg vlieden even als Ifraël van het verfchrikkelijk Sinai; terwijl ik niet zou weten wat te antwoorde,n'.,f°?..God mii vroeg> wie mij zulk eene verichnkkelijke boodfehap had in last gegeven?

Bcfchoüw mij tog de zaak, zoo als ze in waarheid is. Alle menfehen, die onder de Euangelifche becleehng leven, worden indedaad onverantwoordelijker dan de Heidenen, tot welken dit licht met doorgebroken is, indien zij alle pogingen welke God tot hunne verbetering en behoudenis in t werk Helt, verijdelen, en ongeloovig en onverbeterlijk blijven. Op dit ftuk drukken zig de heilige benrijyers zeer fterk en ontfaggelijk uitt geen van 't ijdel gebruiken dei' H. Maaltijd in'É bijzonder gezegd wordt, is op geen ftukken na te vergelijken bij t geen op dc verwerping des verkondigden wo'ords gedreigd wordt, zoo als den Bijbellezeren bekend is; Maar waarom zegt men nu niet bij iedere predikatie; Onbekeerden' oiï hoort uw zeiven een oordeel! Die den wil des Heeren geweten en niet gedaan zal hebben zal met dubbelde Hagen gellagen worden! De openbare gebeden, deKatechizatiën, het lezen van den üijbei zal uwe verdoemenis verzwaren! God zal met vlammend vuur wraak doen over die zijn Euangelium ongehoorzaam zijn! Want de aarde die den regen meenigmaal op haar komende, indrinkt en egter doornen en distelen draagt, gelijk alle onbekeerden doen, die is verworpelijk, en nabil de vervloeking, welker einde is tot verbranding!

Zoo