is toegevoegd aan uw favorieten.

De vriend der jeugd, tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< IOO >

ben? _ Eerst hebben wij allerleij (pellen gefpeeld — vervolgends, hebben wij gewandeld, — daarop gegeten , 't geen gij ons had laten bezorgen — en eindelijk hebben wij wat met elkander zitten praaten. Ik verzeker u, elk was vergenoegd, en te vreden, en alle hoopten, dat ik hen binnen kort eens weder zou mogen verzoeken. —

Vad. Ik ben 'er blijde om; — en, indien gij in 't vervolg zo naarftig zijt, als tot dus verre, en zo gehoorzaam, dan wil ik u dit genoegen, niet alleen gaarn wederom vergunnen, maar ik zelf zal er een groot vermaak in vinden , wanneer ik u dus toonen kan, dat ik u lief heb, en met uw gedrag te vreden ben. —

Ad. Ja, dat beloof ik u , lieve Vader ! — ik zal mij uwer liefde zoeken waardig te maaken — Doch heb ik thands nog een verzoek. —

Vad. En dat is?

Ad. Aanftaande zondag, mag trans eenige zijner vrienden vragen ; hij heeft mij ook verzocht;

. Zoudt gij my wel willen toeftaan , om insgelijks

bij hem te komen?

Vad. Denkt gij u zo bijzonder ten zijnen huize te zullen vermaaken ?

Ad. Wij zouden naar buiten, naar den tuin gaan; daar kunnen wij in het gras buitelen; — ook hebben wij daar gelegenheid, om met kegels te (pelen, waartoe wij in de ftad ZQ weinig gelegenheid hebben.

Vad,