Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de vroegfie tyden af, en by alle volken, byzonder by de aloude Egiptenaren, by de Grieken en Romeinen, is het gebruikelyk geweest, ter gedachtenisfe van gewigtige gebeurtenisfen, plegtige feesten te vieren (*). Dit gefchiedde, naar mate de meerdere of mindere befchaafdheid der zeden, in onderfcheiden Jïrydfpekn, vaardige ren-en wedtoo-

pen, zingende en danssende koren, of

fiatige optogten, en plegtige redevoeringen (f).

De feestvieringen zyn ook niet zeldzaam by den Nederlander , en bepalen zich niet alleen tot alge-

mee-

CO Banier, la mythologie et les fables EXPLiQuéEs, tornt I. h Parh, i73S. pag. 2J7.

QD Bonn, feestviering van concordia et libertate, te Amfteldam, by den uitgever dezes, in 4to. 1798. pag. 8.

Sluiten