Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k« HET FEEST

DERDE T O O N E E L.

de vorigen, apollo.

apollo, in eene wolk nederdalende, en daaruit tredende. Rjstop^yntodreiiiryst.HoekanuwvTeugdmyto-edenl

Gepaste vrolykheid behaagt het godendom. Ikzelf, ik kom, verheugd , in uwe blydfchap deelen. Dat de afgunst, datdenyd, voor uw geluk verftomm'. c h o o R.

Welkom, welkom, vader Febus! welkom uit de hemelzalen! All' wat ademt, ademt louter om uw' lof in top te halen! Waar ge uw ftralen Neêr laat dalen, Gaan u vreugd en welvaart vóór. Welkom uit de hemelzalen! Welkom in uw tempelkoor! apollo.

't Is nu een reeks van meer dan honderd zestig jaren , Dat my in Leeuwendaal een eerkoor wierd gedicht Zy, die, door mynen geest verlicht, Den lof der hooge goón verbreiden op hun fnaren, En dus de fterfelyke fchareu

Ver-

Sluiten