is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERLOSSEN DER KOEIJEN. IoX

oude Boeren, welken ik daar over gevraagd heb, wisten van dit middel. Men zou het, derhalven, kunnen beproeven.

Wat nu verder de ter fit omftandigheid betreft; wanneer het uitgekomen gedeelte des Leggers nog warm is, zoo brengt men het, met eene warme wel beöliede hand wederom zagt naa binnen in de klink; men neemt vervolgens een', daar toe vervaardigden, Band, die in 't midden eene opening heeft; deeze opening zet men tegen de klink, op dat de bewuste Zuiveringen kunnen gefchieden.

Men haalt den band vast aan met vier bindfels; twee tusfchen de twee Beenen van onderen, en twee langs den Staart vanboven. Deeze bindfels maakt men vast aan een Band of Snoer, welke men om het lyf van de koe

gelegd heeft. Ook geeft men tevens de

koe wat traan in, of een flaapbollen - drank, enz., om de persfing te doen ophouden. — Uitwendig befraeert men de klink met een zalfje van oly en wasch, — zorgende, dat de koe van achteren hooger blyft ftaan, laat men de verdere herftelling aan de Natuur over.

Wat de tweede omftandigheid aangaat; als het uitgekomen gedeelte reeds verkoud mogt zyn : dit Geval is zorgelyker. Als dan moet het, op de best mogelyke wyze, verwarmd worden.

De Natuurlykfte en beste verwarming is, G 3 wan»