is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in de christelyke zedenleer vraagswyze opgestelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zedenleer. IX. Hoofdstuk. 89

A. In de oogen der heiligen, niet alleen in den hemel maar ook1 op deeze waereld, die fchoon zy van hunne eige flegtheid ten volle overtuigt zyn, nogtans den Zedelyk verdorven mensch (als zodanig) befchouwen als een allerverfoejelykft voorwerp, met David die zeide Pf. CXXXIX. vs. 22. Zoude ik niet haat en Heere die U haaten, en verdriet hebben in .de geene die'tegen U opftaan? ik haat ze met volkoomene haat, tot vyanden zyn ze my.

V. Is de natuurlyke mensch dan in niemands oogen welgevallig?

A. Ja, in zyn eige oogen, in de oogen van zynen meede verdorven mensch, en in de oogen van den Vorst der duifterniffe, het welk wel verre van zyn verfoejelyk beftaan eenigzins te verminderen, het zelve grotelyks verzwaart in het oog van God, van de Engelen en heiligen die op aarde zyn.

IX. HOOFDSTUK.

Het fchadelyke van des Menfchen Zedelyke ongefteldheid.

Vrage. Is des menfchen Zedelyke ongefteldheid alleen als eene verfoejelyke zaak te befchouwen ?

A. Neen, maar ook ah zeer fchddèiyk , het F 5 welk