Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24ö Geschiedenis der

wen zyn het, die als 't ware, van de natuur tot de dienstbaarheid veroordeeld zyn (*). By Menfchen, by welke het recht des ilerkften de hoogfte wet is is het zeernatuurlyk, dat de zwakke den Kerkeren diene (**}. Intusfchen is het zeker (f), dat by alle Volken

de

fèWèés. Non feulement elles préparent les altmens & les liifüellh, mats elles font chargées de la Culture des grains Gr du tabac , de brbier le millct, de filer & de 'fitter le co t ton, defabriquer les étofes, de foumir la maifon d'eau & de loïs, de prendre des beftiaux; enfin de tout ce qui apparticrd a l" aut re fiexe, dans des regions mieux policées.Èlle ne mangent jamais avec leürs nutrit. Tandis que les hommes pafent le tems dans une convèrfiation oifive, cé font leurs femmes qui veillent a les garantir des mouches , & qui leur fervent la pipe £? le tabac. Hifi. génerale des voyages, L. VII. p. 28.

(*) Nog heden ten dage word in Corfica de Zoon van de Moeder bediend. Misfchien konde men het als een voortgang in de befchaafdheid aanzien, wanneer by een Volk aan het Vrouwelyk Gedacht voorrechten ingeruimd worden, welke de ruwe Zeden aan het zelve ontzeggen.

(**) In Otahetti en in Nieuw-Zeeland fchynt het doorgaands dus niet toe te gaan , Hawkesworth^ 2. Hoofdft. Io. 'Bi. 61. Doch de Man op het Indiaanen-Eiland in Dusky-Baay zond ook zyne Wyven op Visfchen uit, terwyl hy met zyne Meisjens den Engelfehen een bezoek galV Forsters Reize Hoofdft. 5. BI. i2r. (t) De Reizigers hebben U 't byzonder aangemerkt,

de

Sluiten