Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 9

Zes-en dertig duizend vyf honderd Boeken zou gefchreeven hebben (*). 't Is voldoende hier aan te merken, dat osiris, zoals de Egyptenaars oordeelden, het Volk uit den ftaat van ruwheid tot dien van befchaafdheid hadt overgebragt; dat 1 s 1 s, zyne Vrouwe en Zuster, met hem in de Godsdienftige eerbewyzen deelde; dat deeze God, het ondernomen hebbende , ook andere Volken, door de zagtbindende bekoorlykheden der welfpreekenheid, dicht-, zang- en fpeel-kunde te befchaaven, van zynen Broeder ty. phon gedood was, op de terugkomfte van zyne roemryke tochten; eindelyk, dat de voornaamfte Godheden Menfchen geweest zyn, vergood wegens hunne groote dicnften, den Menschdomme betoond.

Van me nes, den eerften Koning over Egypte, (door Mannen van aanzien in 't Gemeenebest der Letteren voor een' Zoon van cham, en Kleinzoon van noach gehouden ,) tot den wydberoemden sesostris, vinden wy eenen verbaazendentusfchenftand, waarin de Arabifche Herders-Koningen geplaats werden. In dit tydperk ontmoet onze aandagt niet byzonder merkwaardigs, behalven het Paleis of het Graf van osymandias, en het Meir van meris. — In het gemelde Paleis was de alleroudfte Boekery der Wereld, met dit Opfchrift, geneesmiddelen der ziele, een waar en verhee-

C) De geleerden ge'ooven dat 'er meer dan één her mes geweest is, gelyk 'er ook in Perfie meer dan één zoroaster geleefd heeft.

A 5

de egyptenaars.

Tusfclicntyd vanME-

NES tOt SESOSTRIS.

De Baekcry van OSYMANDIAS.

Sluiten