is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 35 hoon, zo dikmaals het zelve door de Perfen aangedaan.

Zints langen tyd neigde het Ryk van cyrus ten val. De verbaazende uitgeftrektheid van 't zelve was het beginzel der verdel • ginge; hier by kwamen de gebreken des Landbeftuurs, als ook de flaaverny der Volken, en het verderf der Vorften. De Landvoogden, verre van het Hof verwyderd, waren bykans zo veele onafhanglyke Koningen. Eene menigte van Volken, die niets met elkander gemeen hadden, behalven de flaaverny, maakte één Lichaam uit, in welks deelen geene zamenftemming altoos was, en 't geen, ten allen oogenblikke, gereed ftondt om van één te icheuren. De Groote Koning was een verwyfd Alleenheerfcher, in een Hof, 't geen niet ten onregte een broeinest van de fnoodfte misdaaden mogt heeten.

Naa den dood van artaxerxes mnemon, (in het Jaar CCCLXI vóór onzegemeene Telling,) hadt ochus, zyn Zoon en Opvolger, bezoedeld met het bloed van twee Broederen, zyne Zuster ocha, die teffens zyne Schoonmoeder was, leevende doen begraaven. Zyn onleschbaare bloeddorst hadt het bloed der voornaamften des Ryks gezoopen. Phenicie en Egypte Honden tegen hem op. Sidon werd door zyne eigene Burgers verbrand: Egypte, te ondergebragt, moest de verregaandfte wreedheden uitharden; het zag zyne Goden befpotj en de Staatsfchriften uit de Tempelen genomen. Ba go as, een Egyptifche Gefneedene, C 2 ' Ver-

DE CRIEKE».

Staat van het Pcrfl[die Ryk.

Ochus , de Dwingeland, omgebragt.