is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 37

floeg 't zelve op de vlugt. Deeze veel gewaagde flag, daar dezelve met de doldriftigheid van zyn moed wel ftrookte, fcheen hem noodzaaklyk om de Perfen fchrik aan te jaagen. Hy wist, hoe veel een opgevat denkbeeld dikwyls afdeedt om met voorfpoed te vegten, en hoe een verder gelukkigen voortgang niet zelden afhing van den eerften flap.

Hadt men zich gedraagen naar den raad van memnon den Rhodiër, den besten Veldheer van darius, die veldflag was ontgaan, en,-door de Landen te verwoesten , zou het Griekfche Leger, 't welk gebrek aan mondkost hadt, uitgehongerd weezen. De Landvoogd van Phrygie kantte zich, om zyne Landen te bewaaren, hier tegen. Zonder zulks zou alexander het hoofd geftooten, en zynen aanflag verydeld gezien hebben. Waar hangt het lot der Ryken niet van af! Eén raad kan ze behouden , of verdelgen. — Memnon maande, vervolgens , zynen Koning aan, om den Oorlog in Macedonië over te brengen, en dus den Overwinnaar te noodzaaken tot het verdeedigen zyner eigen Staaten: een voorflag, zo veel beter uirgedagt; dewyl de Spartaanen, en andere Volken van Griekenland, fterk verlangden naar den val van Macedonië. Darius keurde dit vooritel goed, en benoemde mem non zelve tot het volvoeren van dit ontwerp. Maar deeze Veldheer , in het Beleg van Mitylene gefneuveld zynde, deedt zyn dood het eenig middel, C 3 't welk

DE GRIEKEN.

WyzenRaad van MEMNON , dooi" de Perfen niet gevolgd.