Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS, in

Ouderdom van zestig jaaren. Menfchen, die voor hunne Goederen, voor hunne Vrouwen en Kinderen, en bovenal voor hunne Vryheid, ftreeden, moestengewooneKrygslieden overtreffen; en hoe veel zien wy, dat, onder hedendaagfche Volken, Krygstugt, en zelfs de Eere, kan uitwerken?

Als de Oorlogen langen tyd aanhielden, of, in wydafgelegene Gewesten, gevoerd wierden, moest men zorgen voor het onderhoud des Legers. Pericles ftelde eene bezolding voor de Soldaaten vast; een Voetknegt kreeg vier Oboli, (dat is ruim vier Stuivers Hollands Geld,~) een Matroos drie Oboli, en een Ruiter een Drachma, of ruim zeven ftuivers Hollands. En wy zagen, dat de Spartaanen, in Afie ,van de Per Jen Krygsloon trokken.

De Wapenrusting der Grieken beftondt in een Krygsrok, een Harnas, een Schild, een Zwaard, een Lans, Werpfpiets, Boog en Pylen. Deeze Wapens werden met den tyd volkomener. Iphicrates, eenAthener, maakte de Schilden veel korter en ligter, de Zwaarden en de Pieken veel langer; hy vervaardigde Harnasfen van Linnen, doordrongen met Azyn, gemengd met Zout, die, gelyk men wil, beter waren dan de Yzeren; dat ze in ligtheid en leenigheid boven dezelve uitflaken is wel te bevroeden; doch dat ze tevens even zeer, of meer, tot de lyfsbefchutting dienden, is zo duidelyk niet. Hy oefende de Krygslieden geduurig in den Wapenhandel, en dit gewigtig deel der Legertugt kreeg veel meer volkomenheids.

Het

DE GUIEKfJJ.

Bezolding der Krygslieden.

Wapenrus.

ring dei Grieken.

Sluiten