Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Menschheid. V. BOEK. 35

TIENDE HOOFDSTUK.

Voordeelen der zachter Landen , welke de Burgerlyke inrichting begunstigen.

In zachter Landen in tegendeel moest, gelyk wy reeds opgemerkt hebben , de hoogere en tederer aandocnlykheid veel fchielykcr de gelukkige banden toehaalen , welke de Menfchen onderling verëenigen. De Mensch werd daar vroeg door meer behoeftens , en door grooter zwakheid genoodzaakt, om zich by andere Menfchen te vervoegen, en de wederzydfcheweldaadigheid breidde daar veel fneller elke gezellige drift uit. Daar moest de uitmuntende bekwaamheid der gelukkiger Geesten veel eer opmerklyk worden; en de deugd veel rasfer eenen hoogen graad van volmaaktheid bereiken. Hun roem en gezag moesten zich daar veel ligter uitbreiden.

De Menfchen, aan welke de Natuur buitengewoone gaven ontzegd heeft, zyn in zulke Landen door de grootere buigzaamheid van het Ligchaam en Geest beter opgelegd tot gehoorzaamheid en navolging. Het voorbeeld van den eenen ontvlamt daar veel ligter de werkzaamheid van den anderen. Daar worden de hoogachting en naaryver jegens de beteren door eene levendige en goedaartige verbeeldingskracht veel ligter uitgebreid; daar vermeerdeC 2 rea

Sluiten