Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMEINEN.

Het Jaar van Home 613.

Trouwloosbeid der Romeinen , ten opzigte van

VJJUATHÜS.

Zy fcliendc n twee Vredehandelingen,met de Nu. inantiërsgeflooten.

36 ALGEMEENE gen. Gelukkig Volk, dat hier den middelweg houdt, dapper en befchaafd, befchaafd en niet bedorven is!

Voor het eindigen van den Punifchen Oorlog hadt viriathus, Veldöverfte der Lufitaniërs in Spanje, een groot Krygsman, verfcheide Volken tegen Rome doen opfbaan. Hy zogt, door zyne overwinningen, een Koningryk te vestigen, en bereikte dit oogmerk. De geheele Romeinfche Legermagt kunnende vernielen, hieldt hy zich te vrede met het aangaan van een verdrag, 't welk hem verzekerde van de Landen, die hy bezat, terwyl hy Spanje, voor 't overige, aan deeze onregtmaatige overweldigers afftondt. Door verfoeilyke trouwloosheid poogden zy zich over de geledene verliezen Ce wreeken. De Burgemeester ser vilius c e p 1 o van de Romeinen gelast, om den Vrede, met viriathus geflooten, te breeken, valt op hem aan, zet den Oorlog voort, en haalt fnoode verraaders over om den dapperen Lufitaniër , door Rome zelf onverwinbaar geagt, in den flaap te vermoorden.

Het eene misdryf fleept het ander na zich. De Romeinen gedroegen zich even trouwloos omtrent Numantia, eene groote Stad in Spanje, aan de Rivier den Durius gelegen. Zy fchonden twee Vredehandelingen, met de Numantiërs getroffen, en noodzaakten hun de Romeinen aan te merken,als vyanden zonder trouwe, zonder regtvaardigheid. De Numantiërs beflooten, hunne vryheid tot den laatften adem te verdeedigen. — 'Er was een

er-

Sluiten