Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EOMEI. WEN»

168 ALGEMEENE

neer men een Volk verleid ziet door onbepaalde verkwistingen; wanneer de Krygslieden aan den Veldheer, die hun verrykt, verkogt zyn; wanneer de Overheden zich bevlytigen, om door partyfchappen ftaande te blyyen; wanneer de Veldheeren het gebied niet willen nederleggen als het gezag der Wetten zulks eischt; mag men vryJyk befluiten, dat het gedaan is met de

VRYHEID.

TIEN.

Sluiten