Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242

ALGEMEENE

X.

TYDPERK.

En laat zich ophouden , daar hy hadt behooren door te tasten.

was, en dien hy mistrouwde, te vermeesteren. — Geneve bediende zich van deeze gelegenheid , om eene volkomene vryheid te verwerven. Francois sforza was middelerwyl geftorven, en geen Einders naagelaaten hebbende, nam de Keizer bezit van Milaan. De Koning zogt zyne regten op dit Hertogdom te doen gelden. Men treedt in onderhandeling.— Carel de V wist behendig de zaak op de lange baan te fchuiven , beloofde de Inhuldiging nu aan den tweeden , dan aan den derden Zoon van Frankryk. In deezer voege fpeelde hy met het lot zyns voorheen doldriftigen Mededingers , en maakte zich gereed, om hem gewapender hand te onderdrukken. Eindelyk te Rome gekomen, vaart hy tegen hem, in eene volle Raadsvergadering, met zo veel onbetaamlykheids als drifts, en bitterheids, uit. Naa deezen hoon, hervatte francois de onderhandeling weder, tot dat de ftormmet geweld op hem losborst.

VIER"

Sluiten