is toegevoegd aan je favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G E S C II I E D E N I S. 359

zodanigen, die van hem in Geloofsbegrippen verfchilden. Philips de II fcheen, met paulus den IV, om de voorrang te dingen, wie van hun beiden het Geloofsonderzoek op 't felst zou doen woeden. Constantinus ponce, Prediker en Biegtvader van carel den V, werd in bceldtenis, als een Ketter verbrand, en 'er haperde weinig aan, of men hadt de gedagtenis diens Keizers zelve met Kettery gebrandmerkt. Brantome tekent op, dat, by den Raad der Spaanfche Inquifitie, in tegenwoordigheid en met goedkeuring van Koning philips, een befluit genomen wierd, om zyns Vaders Lichaam op te delven, en ter ftraffe zyner Ketterfche Gevoelens te verbranden. „ Welk een gemoed", vraagt zeker Schryver, „ hadt deeze Zoon? Was „ dit bygeloof, dweepery, of helfche arg„ listigheid, om de ganfche Christen-wereld „ een diepen doodfchrik aan te jaagen ? „ 'tls verfchoonbaar dat men het zagtfte niet „ vermoedt van een Mensch, die zo veel „ andere blyken van onmenschlykheid ge,, geeven heeft." Want als Koning philips de II op zekeren dag verftondt, dat 'er ten minften dertig perfoonen , in een Autodafé, waren omgekomen, verzogt hy dat men, in zyne tegenwoordigheid, eene dergelyke ftrafoefening zou houden. Hy aanfchouwde, met vreugde, veertig flachtoffers, door valfchen Geloofsyver ter ftraffe veroordeeld. Een derzelven, een Man van aanzien , verzogt vergiffenis , „ Neen," luidde zyn ftreng antwoord, op eene on~ Y 2 aan-

X.

TYDPERK,

II voor der) Roomfchen Gudsdienst.