Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 159

gekost hadt, in den Jaare MDCIV, by verdrag, aan de Spaanfchen over. De hedendaagfche Gefchiedenis levert geen voorbeeld op, met dit beleg te vergelyken; en het bewyst de fterkte der Zeefteden, als zy belegerd worden door een vyand, buiten ftaat om ter Zee iets groots te verrigten. Ambrosio spinola, de eenigfte Krygsman die in krygskunde met maurits, op één dag, mogt genoemd worden, hadt de eer van deeze Stad te doen bukken, die toen beftondt uit een ledig erf, aan den eenen kant beworpen met heuvelen en zandhoopen, aan den anderen kant diep uitgehoold; dermaate was alles ontheisterd, dat men uit de overblyfzels der werken nauwlyks zien kon, welke tot befchadiging, en welke tot verdeediging, der Stad gediend hadden. ■— Spinola oordeelde toen de tyd gebooren , om in 't hart der Nederlanden door te dringen , en alles voor zyne wapenen te doen beeven ; doch maurits, die, in ftede van zyn tyd met het ontzet van Oftende te verfpillen, eenige andere Steden veroverd hadt, wist hem den overtogt der Stroomen met dien gelukkigen uitflag te betwisten , dat hy zyn opzet moest ftaaken. Deeze twee Veldheeren hielden, eenige jaaren agter een, de oorlogskansfen te Lande bykans gelyk; doch de magt der Nederlanderen nam ter Zee grootlyks toe; en wy moeten 'er eenig verflag van geeven, dewyl deeze een der oorzaaken is van de opkomst, en bloei van dit Gemeenebest.

De

XII.

TYDPERK.

Sluiten