Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 29

na St. Germain te wyken. Zy hadden aan hun hoofd, den Prins van conti, Broeder , van den grooten condé, de Hertogen van

longueville, van beaufort-vendome, Vail bouillon, c11z. C o n d É ,

fchoon misnoegd, omhelsde de Hofparty, en floot de Hoofdftad in, waar het Parlement een leger geworven hadt.

Het opmerkenswaardigfte in deezen Bur- ' ger-Oorlog is het belachïyke 't welk denzei- '( ven vergezelde. Alles ftrekte ten onder- ] werp van geestige Hagen, en ftraatdeuutjes. ï De Jufferfchap floeg, om zo te fpreeken de maat, en fpeelde eene groote rol. 't Voor of tegen den Koning te ftryden hing van de Sexe af. De Hertogin van longueville, Zuster van condé, maakte den dapperen t u r e n n e tot een Oproerigen. De Hertog de la rochefoucault, beroemd door zyne Maximes morales, fchandvlekte zyne agting door deeze verzen, ter eere van dezelfde Hertoginne:

Pour mériter Jon cxur , pour plaire hfes beaux yeux, y'ai fait la guerre aux nis, je l'aurois faite aux dienx.

welke op deezen zin uitloopen:

Om 't hart dier Schoonheid en haare oogen te behaagen, Beoorlog ik den Vorst, en zou den Oorlog waagen Zelf tegen Goón.

Deeze geest van beuzelende Galanterie hadt, zints den tyd van francois den I, niet opgehouden groo ten invloed op Staats-

zaa-

XIV.

[•YDPERK.

: Bdachlye en de Galanterie ebben deel 1 deezen iurgci'kryg.

Sluiten