Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV.

VIERr.

242 ALGEMEENE

men de gelukkige zaaden van buitengemeene verdienften, toen zo zeldzaam, befpeurde, bovenal aan 't Vaderland moest verbonden worden. De verdienfte heeft, zelfs by aedigen, een zekere fierheid, om dat zy haare kragten kent; en wat zal dezelve niet beftaan, tegen de zodanigen, die haar beledigd hebben ?

Sluiten