is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 53

Wat den Koning van Napels, don carlos, betreft, de Engelfchen noodzaakten hem. Eene hunner Vlooten dreigde zyne Hoofdftad te bombardeeren, indien hy niet beloofde, zyne benden, uit het Spaanfche Leger , te rug te roepen : men gaf hem maar één uur beraadens. Don carlos, buiten (bat van tegenweer, moest deezen hoon verkroppen. Hy beloofde den eisch der Engelfchen te voldoen. Zo groot eene meerderheid geeft de heerfchappy ter Zee.

Dc Engelfche Vlooten, de Middellandfche Zee in bedwang hebbende , kon de Infant don philip Genua niet aandoen. Hy wendde zyne magt tegen Savoije, en vermeesterde 't zelve. Eene Spaanfche Vloot lag te Toulon, 't zy om hem na Italië over te voeren, 't zy om hem voorraad en onderftand toe te fchikken. De Engelfche Vlootvoogd matthews hieldt dezelve in de Haven opgcflooten. Naa, daar eenigen tyd de Kanonniers geoefend te hebben, waagde de ingefloote Vloot de andere aan te tasten. Twaalf'Spaanfche Schepen, en veertien Franfche, leverden vyf - en - veertig Engelfche Schepen, herhaalde keeren, flag. De overwinning bleef in twyfel hangen , er fcheen ten nadeele der Engelfchen over te flaan; maar matthews bchieldt de heerfchappy ter Zee. Om die den Engelfchen tc ontweldigen , was 'er een wel toegeruste Zeemagt, in ftaat om zwaare tochten doo^i te ftaan, noodig geweest.

Dc Koning van Frankryk, die duslang dei Keurvorst van Beijeren ten Helper geftrek D 3 hadt

XV.

TYDPERK.

Hoe de Engelfchen den K.jning van NapelsnooAzaakten.

Zeegevegn by Touluii.

I I744.