is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 55

van Sardinië tastte de Belegeraars aan in hunne linien. Ondanks de wyze beraaming zyner maatregelen, verloor hy den Slag, en omtrent vyf duizend Man. Ondertusfchen braken de Overwinnaars het beleg van Coni op, in de Maand Oftober, zelve overwonnen door de ftrengheden des faifoens, dooide overftroomingen der rivieren, en door de zwaarigheden, die den Oorlog, in Italië, zo gevaarlyk maaken, als men den Meester der Alpifche Bergen ten vyand heeft. Men moest toen noodwendig het gebergte weder overtrekken. •

De Graaf de gages, naar een onbelhsten Slag bygenaamd campo-santo, waar in hy zich byzonder gekweeten hadt, voerde het bevel over 't Leger, 't welk eerst onder den Hertog van montemar geftaan hadt. Veréénigd met den Hertog van m odena, en vervolgens onderfteunddoor den Koning van napels, herkreeg hy de verloorcne meerderheid. De Veldheer lobkow i t z was niet te min bedagt, om den Koning van Napels en den Hertog van Modena, in Filetri, gevangen te neemen. Deeze verrasfing geleek, in allen deele, naar die te Cremona , door Prins eugenius: de Oostenrykers werden verdreeven. Dus hadden de Spaanfchen en Franfchen in Italië alle hoop. Laat ons zien hoe zich de zaaken elders toedroegen.

D 4 VYF-

XV.

TYDPERK.

Andere Krygsverrigtingen in halte.