is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59° over het CHARAKTERMAATIGE alle die fraaije dreeven , waar bloem by bloem haare geuren verfpryden, alwaar een aangenaame reuk en fraaiheid door onze zinnen de ziel met verrukking vervult: echter zourle dit alles zodanig niet geweest zyn , het-zoude niet zo heerlyk bloeijen, het zoude niet zo geheel overëenftemmend weezen3 indien niet meenige zweetdroppel van den noesten arbeider den aardbodem had bevochtigd, indien niet eerst het dorre veld bearbeid en van het onkruid gezuiverd was. De oordeel- en gefchiedkunde geeven ons eerst licht, zy baanen ons het pad en den weg , gaan ons met de fakkel vóór, en vertrekken als befcheiden dienaars, wanneer zy 'er niet meer noodig zyn. Thans zullen wy midden op het tooneel van de meenigvuldige fraaiheden des gedichts treeden; wy zullen zowel in het geheel, als ook in byzondere ftukken, de bloemen der oosterfche dichtkunde vergaderen , en altyd vergenoegd zyn , dat wy eerst met geduld die aanmerkingen gehoord hebben , waarvan wy thans veelligt een goed gebruik kunnen maaken.

TWEEDE PROEVE.

Het CHARAKTERMAATIGE van het Boek JOB als een GEDICHT beschouwd.

Het HOOFDDENKBEELD, de SCHIKKING, BEHANDELING, GEDACHTEN, TAAL.

Het is dus by my voldon 'en, dat het Boek Job in den eigenlykften zin een gedicht is.

Thans,