Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3i )

verpligting heeft; en zal zij in dit geval het Kind beletten zijn voedfter te beminnen, zo Itrooit zij in hetzelve de eerfte zaaden van ondankbaarheid.

Meii ziet dus gemaklijk, welke onnatuurlijke gewoonte het zij om, uit hoofde van mode, gemak, verbeelding van geen zog te zullen hebben, vrees voor een weinig pijn in den beginne, en dergelijke redenen meêr, het kind de borst te weigeren, en dus de moederlijke pligt maar half te volbrengen.

De eenigfte redenen, welken eene moeder hiér toe mogen overhaalen, zijn zulke ongemakken , welken in de borsten zelven huisvesten, en het Jtoégea onmooglijk maaken ; gelijk ook ligchaamelijke ongefteldheden van veel-belang, als veele langduurige, flcepenJe, imteerende ziekten, die de moeder door zwakheid niet toelaaten te zoogen, of welken zich- op de kinderen kunncr* voortplanten, doch omtrend dit Huk moet men altijd met een kundig Geneesheer raadpleegen.

Verfeheidene ziekten zijn 'er,welken door zoogen zijn geneezen geworden, en de fterflijsten bewijzen , dat, gelijk van zwangere, er van zoogende vrouwen ook zeer weinige fterven, om niet te fpreeken van de ongemakken en gevaaren, welken het opdroogen» van het zog voor eene kraamvrouw opleeveren,

Is het echter voor de moeder onmogelijk om deezcn pligt aan haar kind te bewijzen, zomoet men'er nogthans niet,daninde uitertfe noodzaaklijkheid, toe overgaan, om het land met den pappot groot te brengen; het moet eene fterkeligchaams-gefteldheid hebben,

om

Sluiten