Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iq HET LEVEN VAN

Uwe Excellentie gelieve zig voorteitellen een groote Rivier, en breede grachten, omringd van fraaije huizen en fchoone paleizen, tusfchen welke zig eene meenigte van torens verheffen, bijna alle met klokken voorzien die verguld of verzilverd zijn, en geevende een verrukkendst geluid ; ftel u bovendien voor huizen , meestal van gebakken fteenen gebouwd , en waar van de gevel met een wit en zeer zindelijk onderhouden pleister-werk bekleed is; verbeeld u eindelijk te zien een bosch van fchepen, zig aan de overzijde van die gebouwen beweegende; en gij zult u als dan een denkbeeld kunnen maaken van de Stad Petersburg.

Op den noordelijken oever van de Newa ziet men het Paleis van de Academie der Wetenfchappen, dat van de Academie der Konsten, en de Vesting tot verdediging van de Stad; en op den zuidelijken oever, tegen over deeze gebouwen, bemerkt men het vrolijk zomer-paleis van de Keizerin, haar ander Paleis, genaamd het marmer Paleis, de Admiraliteit , verfcheiden fraaije Hotels, en de gebouwen der voornaamfle Engelfche Kooplieden, te Petersburg gevestigd zijnde. Twee groote kaaijen, welker muurwerk, toE

on-

Sluiten