is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Catharina II, keizerin van Rusland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

02 HET LEVEN VAN

charles peter ulric, zoon van den Hertog van Holftein Gottorp, en van anna, dochter van peter den grooten; en hem in den jaare 1742. te Petersburg hebbende doen komen, deed zij hem den Lutherj'chen Godsdienst afzweeren, en den Griekjehen omhelzen, den naam van peter fedorowitsch aanneemen, en verklaarde hem tot Groot Hertog van Rusland, en tot haaren vermoedelijken erfgenaam. Deeze Prins bereikte toen flechts den ouderdom van veertien jaaren.

Drie jaaren laater( 1 ), dagtmen, om hem in 't huwelijk te doen treden met sophia augusta van Anhalt-Zerbst (2), die omtrent een jaar jonger was dan hij, en die, de Griekfche godsdienst-plechtigheden omhelzende, haaren naam veranderde in dien van catharina alexieffna, welken zij-zedert zoo roemruchtig gemaakt heeft.

Geheel Europa bedroog zigomtrentdeoor-. zaaken deezer echt-verbintenis, die men aan de bewerking des Konings van Pruisfen toefchreef. Het is waar, dat frederik de-

zcl-

Cl ) In den jaare 1747.

(a) Zij werd gebooren den 25 April 1739.