Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136 HET LEVEN VAN

de Groot - Hertogin bevallen was, ( i ) aan den Koning van Zweeden bekend te maaken. De hovaardige soltikoff zag in 't eerst in deezen post niet dan een nieuw blijk van de gunst der Keizerin. Hij nam dien met dankbaarheid aan, begaf zig oogenblikkelijk naar Zweeden , en keerde van daar fpoedig te rug. Maar naauwlijks verliet hij Stokholm, om naar Petersburg te rug te komen, of een afgezonden Bode hield hem op den weg aan, en bragt hem den last, om als Minifter Plenipotentiaris van het Rusfïsch Hof te Hamburg te blijven.

Soltikoff opende toen zijne oogen. Hij zag, dat hij deerlijk bedrogen was geworden. Hij fchreef aan de Groot-Hertogin , en tragtte haar te bewegen zijn rappel te verzoeken. Deeze Vorftin , niet minder dan hij, gevoelig aan zijn afwezen, wilde eerst haaren invloed en welfpreekendheid bij de Keizerin te werk ftellen , ten einde zij hem zoude doen te rug komen; maar de Kanfelier, die alles, voorzien had, vorvoegde zig bij haar , om haar het gevaar van dit ontwerp onder het oog te brengen. Hij zeide

(i ) Den i October 1754,

Sluiten