is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Catharina II, keizerin van Rusland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0é H ET LEVEN VAN

i|eide de beledigde Prieiters niet te vreden. Deeze Monniken verfpreidden, van het eene einde van het. Rijk tot het andere , dat de Keizer Hechts in fchijn den Griekfchen Godsdienst had aangenomen, om den throon te kunnen beklimmen, maar dat hij in zijn hart Luthersch was, en daarvan dagelijks bewijzen gaf, door eene verregaande verachting .voor de gebruiken , dc plechtigheden en den Godsdienst der Rusfen te betoonen.

Men herinnerde zig tefFens , dat hij op zijn Hot Oranjeboom eene Lutherfche Kerk had laaten bouwen, bij welker inwijding hij was tegenwoordig geweest, deelende zelf de Gezang-boeken onder zijne Holfteinfche Sol• daaten uit, terwijl hij zig.niet verwaardigd had in de Griekfche Kerk te komen, die bijjna gelijktijdig was gebouwd geworden. Men zeide, dat hij bovendien de Heiligen beledigd had, door. het,benoemen van twee zijner nieuw gebouwde fchepen, het een met den naam van zijnen oom, Prins ge o r ge , en het ander met den naam van den Koning van JPruisfen, frederik(i), Men herhaalttt ,n • • ■ . ' ' £ b,<",! 1 • de

(O Catharina , die hei Volk wist te vleiien veranderde de naamen deezer twee fchepen. Het ét'n

wierd