Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATHARINA II. 221

fchien door haar verdiend, maar waar van de Keizer zig met opzigt tot zijne Gemalinne hadde behooren te onthouden. Catharina neêrgeflagen kon zig niet onthouden traanen te ftorten , en fprak eenigen tijd in ftilte over deezen hoon met haaren Kamerheer stroganoff(i), wien zij het ongenoegen had om bijna te gelijker tijd in arrest te zien Hellen. Maar haare traanen deeden de toekijkers aan, en de drift van peter verontwaardigde hen.

Door zoortgelijke gebeurtenisfen gevoelde de Keizerin haare hoop herleeven. Zij zag, dat zij den czaar wel dra zou te boven ilreeven, door zijne verachtingen en zijne onvoorzigtige losheid met veel beleid en omzigtigheid te behandelen. Zij hield zig alleenlijk bezig met de harten , die hij verloor , voor zig te winnen. Zedert lang in de konst van veinzen onderwezen , was het haar niet moeielijk, om in de oogen van het Volk gevoelens voor het uiterlijke ten toon te fpreiden , waar aan haar hart in 't minst geen deel had. De voedflerling der Wijs-

gee-

(i) De Graaf stroganoff wierd voor één der gunftelingeu van catharina gehouden.

Sluiten