is toegevoegd aan uw favorieten.

Alphabetische beschryving van byna agt honderd stokoude menschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 87 J

tieren'en 13 agter-kinds-kinderen. Wyders dient als eene byzondeiiie'd aangemerkt, dat zy in den ouderdom van tco jaren den eerlleu (leen gel egt heeft aan de Mennonitc Vermaaning van voornoemden JJorpe..

M.

^^[ac^/eW, eene Jodin, Wed. van Salomon Emanuel in dezen vermeld; overleed 21 Juiy 1773'in 's Gravenhage, in den onderdom van 104 jaren. Zy is tot op 't laatfte haares levens gezond en vrolyk van humenr geweest, doch heeft zedert 14 of

15 jaren niet meer kunnen zien: laat noch in 't leven na 60 kinderen, kinds-kinderen en kinds-kindskinderen.

Machteld Zas, wierd van God gezegend met den ouderdom van 102 jaren. Was weduwe vau Jan Gy sberts van de Poll, Burgemeefter van Montfoort, in 't midden van de 16de eeuw.

Macttamara, Collonel, een Irlarder, ftierf te Brusfel in May 1768, oud 102 jaren.

. Magdalena Ziemkiewiczowa, ftierf te Warfchaa

16 Nov. 1769, in den ouderdom van 115 jaren. Margareta Au ff en, ftierf 6 Jan. 1772 te Tenderdon , oud 104 jaren.

Margareta Coupêc, in de Parochie van St. Ni' caife, was in Aug. 1768 oud 114 jaren, zynde geboren te Radicatel in 't Land^van Caüx; is AVed. van Richard Afartin. Na verfcheidene jaren te hebben gediend, heeftze de kost gewonnen met katoenfpinnen? en zulks tot haar 94de jaar toe gedaan. Zy is nog volkomen by haar verftand en reden, hoort nog feh'erp, doch is blind. In den ouderdom van 50 jaren en 4 maanden bragt zy ééne dochter ter weereld , die in 't tweede huwelyk met een Liane-wever getrouwr is. Zy is in July 1769 overleden te Rouaan, in den ouderdom van 115 jaren.

Margareta Fournieux, Wed. vanMartia Sabourdy, Papiermaker te Limoges, is aldaarSJan. 1768 |n haar jojjde jaar overleden.

F 4 Mar-