Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 BERICHT van de INENTING

en belangryke waarneemingen behelzen, niet altyd toe, dat die berichten gedrukt worden , gelyk zy uit de minder befchaafde penne der oorfprongelyke opftellers gevloeid zyn. Dit alles is van dit gevolg, dat, wil de Maatfchappy het aangenaame met het nuttige verëenigen, en onnutte herhaalingen vermyden , zy genoodzaakt is, de meeste waarneemingen en toegezonden ftukken, allen by wyze van uittrekzel, uittegeeven , waardoor dan ook te gelyk , de kostbaarheid van het Boekje verminderd wordt, zonder dat het algemeen daar eenig nadeel by lyden kan. Enkele berichten zyn nochtans zoo wel opgefteld, en over het geheel zoo vervuld met nieuwe en nuttige waarneemingen, dat men die meer endeels ger oordeeld heeft, onveranderd in dit Bericht door den druk gemeen te moeten maaken. Deeze zyn, naar de orde des tyds , met de naamen der Berichters geplaatst, terwyl men ïntusfchen, om dit ftuk al wederom door eene al te lange inleiding niet onnodig te doen uitdyen, zal overgaan tot een algemeen verflag van alles wat, tot de Inënting van het Rundvee betrekkelyk , zedert het uitgeeven van het eerfte ftukje, aan de Maatfchappy k medegedeeld: zullende dit tweede dus behelpen het verflag van de Inentingen van de jaaren 1780 tot 1785 ingeflooten, voor zooverre d.ezejve tot kennisfe van de Maatfchappy zyn gefcom.en,,

Sluiten