Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATHARINA II. 23

„ voordeele ondernomen hebt bloot ftel„ len."

„ Ik gevoel echter, dat het u niet voegt „ aan de Keizerin het fchenken haarer hand ,, te vraagen. Zij zou, u misfchien hinder,, paaien in den weg leggen, die uwe kies„ heidu beletten zou tegen te gaan. Eenewei„ gering zou van weerskanten eenevervee„ ling kunnen veroorzaaken. Verlaat u des„ wegens op,mijne langduurige ondervinding „ en vriendfchap. Ik zal de Keizerin kun„ nen beweegen, om u zelve haare kroon „ aan te bieden. Ik beloof u, dat ik geen ,, voorftel wagen zal, waar van ik niet ze„ ker ben, dat het zal worden aangenomen ; ,, maar beloof mij, van uwen kant, dat gij ,, mij alleen zult laten werken, en dat gij „ zelfs veinzen zult van mijne verrigtingen „ niets te weten."

Orloff had den ouden Kanfelier met de grootfte aandacht aangehoord. Opgeblaazen en ligtvaardig, verbeeldde hij zig een oogenblik op den throon der Czaars te zitten, en zig in de armen van bestuscheff werpende , beloofde hij hem alles wat hij wilde.

Bestuscheff, zig dien zelfden dag bij de Keizerin bevindende, toetfte haarvoorzigB 4 tig-

Sluiten