is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Catharina II, keizerin van Rusland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATHARINA II. 2i9

Na lang uitgerekte bijeenkomften deed men eene nieuwe Rijks-vergadering bij el- kander komen, in welke de Ministers der drie Hoven hun ontwerp van hervorming voorftelden. De Rijks-vergadering was veel onftuimiger en onbuigzaamer, dan die dezelve was voorafgegaan; en in weerwil van den invloed van den Rusflfchen Minister, die door zijnen Secretaris het nieuw ontwerp van Staats-regeling deed voorleezen, wierd dit ontwerp dadelijk verworpen. Het is al te merkwaardig, dan dat wij hier niet zouden opgeven de gronden, als mede de inleiding van de bedrieglijke Memorie, welke de Ministers der drie Hoven te gelijker tijd overgaven.

„ De Hoven hebben zoo veel belang bij „ de bevrediging van Polen, dat terwijl men „ bezig is met de Verdragen in ftaat te bren„ gen om geteekend en bekragtigd te wor-

den , hunne Ministers oordeelen geen „ oogenblik van deezen kostbaaren tusfchen„ tijd te moeten verliezen, om de orde en „ rust in dit Rijk te herftellen. Wij zullen „ dus aan de Commisfie een gedeelte deezer „ Grond-wetten mededeelen , tegen welker ?, aanneeming onze Hoven niet gedogen zul-

„ len ,

*773-