Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 HET LEVEN VAN

verden om van zijne weldaaden genot te hebben, uit verfcheiden gedeelten van het Rijk te zien toevloeijen. Maar hij wist hen voorzigtiglijk weg te zenden, en het begin van eenen opftand te dempen, waar in men ongetwijffeld gehoopt had hem tegen wil en dank te doen deel neemen.

De doorflepenheid en ijver van bezborodko maakten hem bij de Keizerin noodzakelijk. De opvolger zijnde van panin, had hij zijne begrippen overgeërfd. Met het geflacht van woronzoff (i) verbonden, was hij de geheime tegenpartij van potemkin, die alle zijne.vijanden verachtte, hen opentlijk trotfeerde, en zomtijds behendiglijk met hun den fpot dreef.

Lanskoï, de vriend van potemkin, aan wien hij zeer verknocht was, wierd meer en meer geliefd bij de Keizerin. De opvoeding van deezen gunfteüng was verwaarloost

ge-

(1) De beide woronzoff's zijn broeders van dePrinces daschkoff, en van de oude minnares van peter III. De één, alexander woronzoff,' wierd aan het hoofd van den Raad van Koophandel geplaatst, de anrier, sergius woronzoff, is tegenwoordig Minister in Engeland.

Sluiten