is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Catharina II, keizerin van Rusland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LEVEN VAN

1789.

wien gustaaf achting had, maar op wien hij geen groot vertrouwen ftelde. Zonder deezen Afgezant te rug te roepen, gaf deeze Vorst aan zekeren abeldyl den titel van Gevolmagtigden, en zond hem naar Kop' penhagen, met aanbeveling, om op het gedrag der Rusfen en Deenen zorgvuldiglijk agt te geven.

Benzelstierna draalde niet,omzigbij abeldyl te vervoegen. Onder voorwendzei van zekere koopmanfchap te ondernemen, vereenigde hij zig met den lerlandfchen Capitain 0' b r y e n. Hij kogt van hem zijn fchip, waar op hij hem in voorraad twaalf duizend Rijksdaalders (1) betaalde, en 'er hem het bevel over liet, zig fchriftelijk verbindende, om zoo zijne onderneming gelukte, hem nog eene gelijke fomme toe te tellen. Hij liet vervolgens het fchip bekaden met vaatwerk, van binnen en van buiten bepekt, en met brandewijn gevuld, en hij gelastte hem van den eerften noordwesten wind gebruik te ma• ken, om de haven uit te loopen, zijn fchip in brand ftcekende. Volgens dit verfoeije-

lijk

( 1) Omtrent vijftig duizend gul-Jen».