Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a34 HET LEVEN VAN

1790.

1 j

„ Dit is ariftocratisch; maar dit is het juist, „ het geen in het Land, waar in wij zijn, „ past. Maak altoos ftaat op uwe toegene-

gene catharina." ( 1)

De flag bij Schwenk - Sund verhaastte den vréde. Gustaaff III. zag reeds klaarlijk de onvoorzigtigheid van zijn gedrag. Hij had geen hoop meer, dat de oorlog, dien hij aan de Rusfen verklaard had, door veele voordeelen konde agtervolgd worden , en eene afwending maaken, die den Turken dienftig wezen konde. Hij vreesde integendeel, dat de Rusfen van de vernieling zijner zeemacht , van den elendigen ftaat zijner geldmiddelen , en van het misnoegen van den Zweedfchen adel gebruik mogten maken, om eenen inval in zijne Staaten te doen: hij aarzelde dus niet, om de voorftellen aan te neemen, die de Keizerin hem liet doen. De Spaanfche Minifter aan het Hof van

Rus-

(l) De Keizerin'had aan den Vorst van nassau ien rang van Admiraal op de vloot der roeifchepen in ie Oostzee, een landgoed met 4000 boeren, een paeis , en eene jaarwedde van twaalf duizend roebels ge. chonken. Dit a les belette niet, dat hij uit den Rusfi. "cben in den Pruisfifcben dienst is overgegaan.

Sluiten