is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karei de groote.

4*7

mtinfche juk wierd afgeworpen , gewonnen egter deze Volkeren daar bij niets anders, wijl de zeden even zoo bleeven, als dezelven te vooren waren. Middelerwijl verdweenen bijna alle de oude inwooners der landen; en het is alleen de donkerheid der tijden , welke derzelver afschuwelijkheid voor ons verbergt. Slavonifche Volkeren namen het geheele Sueviën van Tacitus, dat is het land tusfchen de Elve, de Saai, en de Weisfel'm bezit. Sarmatiën kreeg ook Slavoniërs, Letten, en Finnen tot inwooners. Zulke verdrougene Volkeren zagen zich dan genoodzaakt, om nieuwe landen optezoeken: men trok naar het Westen, en hier was het dan, dat de bovengenoemde groote Volkeren zich, uit zoo veele anderen vormden: de Alemannen, naamelijk.

aan den Bovenrhijn , de Franken aan den

Main, en Benedenrhijn, nader aan de Noord-

zee de Friezen, de Saxen aan de Elve, van

de Oostzee tot aan den Rhijn, —- en de Thw ringers binnen in het land; en, in het vervolg, ontmoeten wij nog de. Beijerfchen, welker woonplaats was in Noricum, of aan den Donau, van de Lech tot aan de Ens. In deze gefteldheid bleeven de zaaken, en de Germaniërs verfchaften, zoo wel aan Konstantijn als aan Julianus, zeer veel werk. Konstantijn wint veldflagen , maakt kleine Koningen gevangen, en laat dezelven openlijk, in het Amphitheater, met wilde dieren vegten. Julianus flaat, ten jaare 357, de Alemannen. Onder Valentinianus bezat Romen nog ongehinderd haare grondvestingen aan den Rhijn en Donau; zoo ook onder Theodosius; maar toen begonnen de landli. Deel. Dd ver-