is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41$ De Frankifche Monarchie.

verhuizingen. Attila koomt; Gotthen, Herulers, Longobarden kwamen; en wat kon Italiën doen, om de Volkeren van Germaniën in rust te houden ? Maar hier naderen wij ook aan den tijd, in welken Klovis opftond, en den grondflag tot het Frankifche Rijk legde.

Reeds vroeg vongen de Germaniërs aan, in Galliën invallen te doen. Onder Gordianus, midden in de derde eeuwe, waren zij, als Veroveraars, in deze landen, en in het vervolg waren zij het dikwils. Ondertusfchen had dit Galliën de Westgotthen, Burgondiërs en Britten moeten aanneemen, welken zich allen daar nederzetteden; en flegts een kleiner gedeelte van het land ftond onder Romen. Dit was het, waar op de Franken het eigenlijk toelegden , en het gelukte eindelijk Klovis, ten jaare 486, in den flag bij Soisfons, de overwinning te behaalen; waar door dan ook de Romeinfche Heerfchappij in Galliën geheel ten niete ging. Van dit tijdftip af aan is de gefchiedenis van Frankrijk en Duitschland onaffcheidbaar. Ook kan men zeggen, dat met zijnen tijd het uitzigt, dat de Volkeren in het Westelijk Europa tot rust konden koomen, eenen aanvang neemt. Ik wil dan ook, zoo veel, in een engbeperkt uittrekzel, gefchieden kan, de gefchiedenis, tot op de tijden van Karel , volgen. Tot op Klovis waren de togten der Franken tegens Galliën enkel plunderingen geweest, en ik gaa dezen hier ftilzwijgende voorbij, wijl het geheel met het oogmerk van mijn plan niet overeenkoomt, om afzonderlijk van Ripuariërs en Saliërs te fpreeken, welken allen Franken, maar, over het geheel, van weinig belang waren. Van

Chlo-