is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karei de groote. 410

Chlodovaeus af regelt alles zich, op eene andere wijze. Synagrius was Veldheer der Romeinen in dit Gallifche Wingewest. Hij voerde, even gelijk alle Veldheeren en Stadhouders, tot ongeluk der overwonnenen, een onbepaald gezag: dan hij was ver van Konjlantinopolen; en de Westgotthen waren meester van de kusten der Middenlandfclie zee, zoo dat hij geene onderfteuning bekoomen kon. Odoacer

was in Italiën, ■ de jonge Alaricus met :-.ijne

Westgotthen, was zeer magtig, Gundebal-

dus en Godesilus zaten vast op den Burgondijthen Troon, na dat zij hunne Broeders hadden omgebragr; de Ke'zer Anastasius, de opvolger van Zeno, wierd, door den Oostgotthijchen Theodoricus, verontrust, en zag, met genoegen, den gelukkigen voordgang van Klovis, als een' hindeipaal voor dezen. Het is dus niet zeer te verwonder 1, dat Klovis, met zijne Franken, voorfpoedig wasj ten jaare 486. ging hij over den Rhijn, en Synagrius verloor den flag bij Soisjons. Maar welk een man was deze Klovis! en welke menfchen waren zijne Togtgenooten! Welk een treurig lot hebben niet de Landen moeten ondergaan! Synagrius wierd op bevel van Klovis onthoofd. Sigebertus , Vorst of Koning in het Keuljche, wierd, op aanftooking van Klovis , door zijnen eigenen zoon Clodoricus omgebragt ; en naderhand liet Klovis zelve dezen ombrengen. Cararicus een ander Vorst, wierd, te gelijk met zijnen zoon, ten doode gebragt, onder voorwendzel, dat zij, in den flag bij Soisjons, niet getrouw gevogten hadden. Ranakarus Vorst van Kamerijk had hetzelfde lot, zoo als ook dit .

D d a Maintsl