is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hiërarchie.

7'

Rijk van den besten, den vereeringswaardigften van alle Vorften uittemaaken. Dit wordt op deze wijze begrijpelijk, terwijl daarteboven de vrolijke gedagte zich in de ziel verheft, dat deze algemeene ellenden een voornaam gedeelte uitmaaken van Gods beftuur omtrent wezens, die, als vrijgeboorenen, opgewekt en in ftaat gefteld moeten worden, om zeiven te handelen. God moet deshalven vereerd worden, ook dan, wanneer hij het oorlog gebiedt, het krijgsgefchreij doet hooren, de wateren laat bruisfchen en woeden, de krachten der Natuure in beweeging brengt, en den beker van tallooze rampen over de verdorvene en verblinde menfchen uitgiet. Ja, de hitte der vervolgingen kan deze eerfte Christenen krachtig hebben opgewekt en aangevuurd: zoo toch leerden zij zich vasttehouden aan het denkbeeld der

onfterfelijkheid, zoo leerden zij de goedkeuring

en de gunst van den Geever der onfterfelijkheid, en van derzelver Leeraar en Verkondiger oneindig honger achten, dan alles ander; maar het is te ras geoordeeld , en te weinig doorgedagt, wanneer "men, in de befchouwing van den toeftand der onderdrukte kerk, niet verder gaat. Altijd leed het Christendom

ongelijk van de menfchen, ■ altijd verzetteden

de menfchen zich tegens het beftuur der Godheid, — altijd, ja altijd! waren er gebreken in den ftaatkundigen toeftand der waereld, en wel tot nadeel en hinder van het bijzonder oogmerk Gods bij de bekendmaaking van het Christendom, en de uitwerkingen van het Christendom zeiven; maar hier bij verkrijgen wij de voor ons aangenaame bewustheid, de overtuiging, dat het Christendom, als waarheid, E 4 als