Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gregorius de zevende 487

fche Kerk is door God alleen geftigt. 2. De Paus alleen kan met recht algemeen Bisfchop genoemd worden. 3. Hij alleen kan andere Bisfchoppen afzetten. 4. Zijn Afgezant heeft in alle Kerkvergaderingen, waar hij ook naar zijnen rang minder is, dan die tegenwoordig zijn, de voorzitting. 5. De Paus kan afwezende Bisfchoppen afzetten. 6. Niemand mag met hem, die in den ban gedaan is, in 'tzelfde huis woonen. 7. De Paus alleen kan nieuwe wetten geeven, nieuwe gemeenten ftigten , Abtdijen opregten, en één Bisdom in meer Bisdommen veranderen. 8. Hij alleen mag dé Keizerlijke verfierfelen gebruiken. 9. Alle Vorften moeten zijne voeten kusfchen. 10. Hij alleen moet plegtig in de Kerken genoemd worden, n. Buiten hem is er geen naam op aarde. 12. Hij kan den Keizer afzetten, 13. Hij kan de Bisfchoppen van de eene plaats naar de andere verzenden. 14. Hij heeft het recht, om in alle Kerken de geestlijken aanteftellen. 15. Niemand, dan die door hem geordend is, mag van eenen anderen Bisfchop eenige waardigheid aanneemen. 16. Nie mand dan hij kan eene algemeene Kerkvergadering bijeenroepen. 17. Geen boek mag, zonder zijne toeftemming, voor Kanoniek gehouden worden, dat is, eenig gezag in de Kerk hebben. 18. Niemand kan zijn vonnis vernietigen, maar hij mag dat van alle anderen vernietigen. 19. Niemand kan hem vonnisfen. 20. Niemand vermag eenig vonnis uittefpreeken over hem, die zich op den Paus beroepen heeft. 21. Alle gewigtige zaaken (caufa mojores) moeten voor zijnen reehterftoel gebragt worden. 22. De Roomfche Kerk heeft nooit gedwaald, en kan niet dwaalen. 23. De Paus wordt, wanneer Hh 4 hij

Sluiten