is toegevoegd aan je favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gregorius den zevenden. 255

Waldenzen en anderen, die door een voorbeeldig leven en eene ftrenge ingetoogenheid zich beroemd maakten, en eenen aanhang verkreegen (*). Aan deze nieuwe Orden gaf Gregorius de Negende, in de dertiende Eeuw het, recht, niet flegts van niet meer onder het opzigt van den Bisfchop te ftaan, maar ook van te prediken, biegt te hooren, en abfolutie te geeven (f).. Dit deeden ook Innocentius de Vierde, Alexünder de Vierde, Martinus de Vierde, Bonifacius de Agt je, en inzonderheid Gregorius de Negende. Hierover wierd wel zeer geklaagd, zoo wel door de Bisfchoppen, als door de Univerfiteiten, maar de Paus hield het met de Monniken , en verbond dezelven nog meer aan zich. Sixtus de Vijfde behoorde zelve tot deze Orden j en gaf aan dezelven haar voornaamst voorrecht, dat zij, wegens deszelfs uitgebreidheid, in hunne Monnikstaai, de groote Zee noemden (§). Alexünder de Derde fprak de geheele Ciftercienzer - Orden vrij van onder de Bisfchoppen te ftaan. Hetzelfde deeden Innocentius de Derde en Honorius de Derde ten aanziene van de Predikordens (**). In de laatere tijden ontftond de Orden der Je/uiten, die onder hunne Ordenswetten ook dit hadden, dat zij verphgt waren, zonder eenige belooning, overal te gaan, waar de Paus hun zou beveelen, enhern, in

. het

(*) Bofluec i. c. Liv. XI. §. 83.

(t) Cf. Helyot, Hiltoire des ordres monaftiques. Hiftoire du Clerge feculier & regulier IV. volum. (§) Fleuri jus Eccl. I. cap. 25. §. 25. C*) Cf. Febron J. c. I. cap, VII. §. 8.