Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE GEZANG. l5

Gabriël, zoo riep Hij, omkleed u , gij dient mij op de aarde ! Maak u gereed, pm dit gebed tot mijnen Vader te brengen , dat de edelften onder de menfchen, de zalige vaders, dat de vergaderde hemel de volheid der tijden verneeme, naar welke dezelve met zulk eene ontfrooken begeerte verlangde. Blink daar als de afge. zant van Jefus den Middelaar, in den glans der engelen.

Zwijgende, met godlijkvrolijke gebaarden, hief de feraf zich opwaard. Jeuis ftaarde hem van den olijfberg na. De godlijke zag reeds het gene de feraf deed, bijden troon van Gods heerlijkheid, eer de fnelfpoedende nog de grenzen des hemels bereikte.

Thands deeden zich nieuwe , geheimenvolle gefprekken op, tusfchen Hem en den Eeuwigen, gefprekken van eenen lotontdekkenden inhoud, vreeslijk en heilig, vol vft« beflisfmg over dood en leeVen, donker zelfs

voor

Sluiten