is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaringen der korte stellingen van Herman Boerhaave.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25a DE KINDERPOKJENS. §.1402.

Freind had zyn werkje van de buikzuiverende middelen in de tweede koorts van de pokjens toe te dienen, aan de zeer vermaarde Mead sefchreven; die over de zelfde ziekte fchryvende, deeze zelfde geneeswyze pryst («)., alleenlyk maar zagte buikzuiverende middelen aanradende, maar hy raade zich van buikzuiveringen te onthouden, zo de afgang vloeijende was door de ratuurlyke gladheid der darmen, of door de menigvuldige te werk gefielde klyfteeren geduurende het beloop der ziekte van zelf vloeide, want als dan heefc hy te regt gelooft, dat het gebruik van buikzuiverende middelen niet nodig was, of ten minfte eenige dagen uitgeftelt moest worden, op dat de zieke niet te zeer zoude verzwakken, tevens heeft hy voorzigtiglyk gewaarfchouwt, dat men het lichaam der zieke aandagtiglyk moet befchouwen, om te zien, of hier of daar misfehien niet eenige etter onder de verdroogde korften der pokjens zit; want als dan heeft men geene buikzuiverende middelen nodig, maar men moet een weg banen voor de vergaderde etter; waar over een weinig te voren gefproken is geweest.

Naderhand hebben verfcheide andere vermaarde Geneesheeren deeze zelfde geneeswyze beproeft (w) ; voornamentlijk, om de overblyfzelen der ziekte, naar de uitdroging, uit het lichaam te iao-en , op dat daar door geen nieuwe ziektens zouden geboren 'worden, maar ook getuigt Huxham (xj, dat niets van zo een ooed gevolg is geweest in de tweede koorts , dan het herhaald Gebruik van buikzuiverende middelen, daar fomtyds zoete kwik bydoende , en nu en dan verzagtende middelen daar tusfchen voegende, gelijk hy verzekert in zyne eige kinderen, en in zeer veele andere ondervonden te hebben, zekerlyk, zo ik myne eigene waarnemingen by de getuigenisfen van zo veele vermaarde to man-

00 De variol. & Morbill. pag. 47. & feq. 00 Frider. Hofmann. Tom. III. Seft. I. Cap. X. pag. 243» violante de variol. & Morbill. pag. 137. ... .L'^

00 De Aere pag. 37. & Effay on Fevers pag. 164. « ieq.